ARBO en Milieu

Als een goed huisvader gaat W. van der Meer en Zonen B.V. op een verantwoorde manier om met haar mensen, de te slachten kippen, de te gebruiken materialen en met de omgeving. Als verwerker van het restprodukt van de eierindustrie, de "uitgelegde hen", zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid betreffende mogelijke gevolgen van ons bedrijf op de mens, de kip en het milieu.

Onze verantwoordelijkheid voor de goede arbeidsomstandigheden (ARBO) van onze medewerkers en onze verantwoordelijkheid voor het milieu wordt in ons kwaliteitssysteem geregeld. Er zijn duidelijke instructies voor de persoonlijke veiligheid en de procedure Risico Inventarisatie en Evaluatie zorgt er voor dat jaarlijks een RI&E wordt uitgevoerd een een niuew Arbo-jaarplan wordt opgesteld.

Arbo, Diervriendelijk en Millieu zijn ook kernpunten van ons management. Al onze slachtafvallen (darmpakketten, veren, bloed, laagrisico- (Cat3) en hoogrisicomateriaal(Cat2) worden afgevoerd naar de destructor en op een verantwoorde manier verder verwerkt tot bruikbare produkten.

 

Sinds 1993 is onze waterzuiverings-installatie gecompleteerd met een biologische waterzuivering. Het voor ons slachtproces gebruikte drinkwater wordt eerst gezuiverd in verschillende stappen. Als laatste stap is een biologische waterzuivering (Aeroob).  Pas na zuivering wordt dit proceswater alsnog op het riool geloosd. Slib dat tijdens het zuiveren wordt geproduceerd wordt in een vergister omgezet in warmte en electriciteit.

Verder zijn we aangesloten bij het Nederlandse convenant Verpakkingen en het Duitse Duales systeem (voorheen Grune Punkt).

Als slachterij doen wij vrijwillig mee aan de meerjaren afspraak Energie (inmiddels de MJA-3). Mogelijke besparingen worden volgens het volledig door Novem goedgekeurde Energie Besparings Plan (EBP) uitgevoerd.

Uit de bij de MJA-programma's behorende monitoringsprogramma blijkt dat W. van der Meer en Zonen B.V. als pluimveeslachterij bij de minst verbruikende slachterijen van Nederland behoort, ondanks dat alle produkten diepgevroren de deur uit gaan.


Microflotation unit (voorzuivering)

 

 

Biologische waterzuivering